STRABAG Chabařovice

10.03.2020 09:26

Dodělání minulé dvojzakázky...polep kropicích vozů STRABAG

polep jsme opět dělali jako zakázku instalace pro firmu BB design. Firma STRABAG má na každém typu vozu grafiku tvořenou odlišně a tak je tedy způsdob polepu každého typu vozu jiný